Zoeken
verklein lettertype vergroot lettertype
Donderdag 31 maart - AMI 7

Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht

Van de redactie

Door te veranderen blijven wij dezelfde; ook deze jaargang voert AMI de intussen vertrouwde wisseling van de kleurstelling van haar cover door. De uitgever koos dit jaar voor groen en blauw, wellicht om een bescheiden tegenwicht te bieden aan de bedroevende positie van Nederland op de wereldindex van duurzame landen; we staan voorlaatste. U zou het signaalkleuren kunnen noemen. Hoewel het ook enorm duurzaam zou zijn om AMI niet langer in druk te doen verschijnen, gaat de redactie dat voorlopig nog een stapje te ver. Wel hebben wij besloten om onze aanwezigheid en zichtbaarheid online wat te versterken. Dat gaat in kleine stapjes en de eerste richt zich op de potentiële auteurs die een bijdrage willen leveren aan het blad. Hen willen wij het aanbieden van een geschikt artikel vergemakkelijken door de toevoeging aan de website van het tabblad "Schrijven voor AMI". Hoewel u het aldaar ook kunt lezen, maak ik van deze gelegenheid graag gebruik om ook met zoveel woorden te zeggen dat wij u heel graag uitnodigen om een concept artikel ter publicatie aan te bieden. Uiteraard is de uitnodiging geen garantie voor plaatsing, maar laat u daardoor niet afschrikken. U vindt de auteursinstructies onder het tabblad en u krijgt een snelle en deskundige feedback op uw bijdrage. Wij hopen dat deze bescheiden steun in de rug voor u net dat zetje vormt dat u nodig had.

Marcel de Zwaan
Voorzitter redactieMaandag 01 februari - AMI 1

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht

AMI
AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl) en verschijnt zes maal per jaar. Hier op ami-online.nl staan alle nummers vanaf jaargang 2003.

Redactie
De redactie bestaat uit: mr. K.J. Koelman (voorzitter), mr. drs. A.C. Beunen, prof. mr. M.M.M. van Eechoud, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. N. van Lingen, mr. G.J.H.M. Mom, mr. C.B. van der Net, prof. dr. M.R.F. Senftleben, prof. mr. J.H. Spoor, mr. M.R. de Zwaan.

Eindredactie / redactieadres
Dr. mr. A.E. de Hingh, Keizersgracht 488, 1017 EH Amsterdam

Uitgever
deLex bv, www.delex.nl, Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl

Opmaak
az grafisch serviceburo bv, Den Haag, www.az-gsb.nl

Abonnementen
Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op AMI inbegrepen. Lidmaatschapskosten (per jaar): € 143,00 voor gewone leden, € 241,50 voor rechtspersonen en € 77,00 voor studentleden. Secretariaat: Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp, tel: 023 - 799 7507, fax: 023 - 799 7706, e-mail: vva.secretariaat@bumastemra.nl

Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voor als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

Abonnementsprijs
€ 93,50 per jaar, incl. BTW en verzendkosten. Studenten genieten 20% korting. Prijs losse nummers: € 17,50, e-mail: service@delex.nl

Nieuwe abonnementen
Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd.

Beëindiging abonnement
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Adreswijziging
Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht én naar service@delex.nl

Citeertitel
AMI 2015/2, ...
ISSN 0920-3745AMI Agenda