Copyright 2018 AMI-online.nl Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.ami-online.nl http://www.delex.nl deLex http://www.delex.nl/designelements/delexlogo.gif 25 175 Uitgeverij deLex nl-nl http://www.ami-online.nl/ AMI-online.nl RSS Feed AMI 2018-1 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2018-1/ Ten geleide Panoramavrijheid Marcel de Zwaan Artikelen De wettelijke vertekeningen van de panoramavrijheid Antoon Quaedvlieg De toekomst van de panoramavrijheid. Art. 18 Auteurswet getoetst aan de Europese driestappentoets Bente Kruijswijk Driestappentoets en panoramavrijheid. In botsing bij het prominent gebruik van werken in reclame Antoon Quaedvlieg Jurisprudentie Nr. 1 HvJ EU / 25 januari 2017 OTK/SFP (Poolse Filmmakers), m.nt. T.E. Deurvorst Nr. 2 GiEA Curaçao / 11 december 2017 Persbureau Curaçao/Ultimo Noticia, m.nt. T.E. Deurvorst Nr. 3 Rb. Amsterdam / 9 augustus 2017 Striker Lucian, m.nt. E.J. Dommering onder nr. 4 Nr. 4 Rb. Amsterdam / 6 december 2017 Max Verstappen c.a., m.nt. E.J. Dommering Rechtspraak in het kort Rb. Noord-Holland / 29 maart 2017 en Rb. Noord-Holland / 29 november 2017 Zense/Leskracht Actualiteiten Jaaroverzicht 2017 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2018-1/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2018-1/ AMI 2017-6 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-6/ De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten Emile Schmieman Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law João Pedro Quintais Jurisprudentie Nr. 16 Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 (Imation/Stichting de Thuiskopie) m.nt. Joran Spauwen Rechtspraak in het kort Apnormal/Punch Out Battle The Alphabet Game Holland Vormgevers/Noach Outdoor Stichting Leenrecht/Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-6/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-6/ AMI 2017-5 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-5/ Ten geleide: Spoor zoeken Marcel de Zwaan De gestage groei van merk en werk revisited. Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein Martin Senftleben Het einde van de Auteurswet nadert.Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa (1977-2017) Bernt Hugenholtz Rechtspraak in het kort Verstappen/Picnic Edgar Davids/Riot Games MergenMetz/Cozzmoss X/Drankgigant http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-5/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-5/ AMI 2017-4 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-4/ De VCP vs de rechter Meijer, O. Jurisprudentie Nr. 14, Pirate Bay. Hof van Justitie van de Europese Unie, 14 juni 2017 Nr. 15, Vrolijke Kabouters/Pret Piraat tegen Studio 100. Hof Amsterdam, 30 mei 2017 Rechtspraak in het kort Gompel van, S.J. e.a. http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-4/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-4/ AMI 2017-3 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-3/ Het auteurscontractenrecht in de softwarebranche. De billijke vergoeding bij open source software en de status van sublicenties na herroeping van een hoofdlicentie Eck, J.M. Toezicht op collectieve beheersorganisaties in de steigers Brants, W.J. Jurisprudentie Nr.13, Filmspeler. Hof van Justitie van de Europese Unie, 26 april 2017 Rechtspraak in het kort Gompel van, S.J. e.a. http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-3/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-3/ AMI 2017-2 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-2/ Afscheid & Strafregels voor reprorecht Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg? Caspers, M. In memoriam Noor Mout-Bouwman (1943-2017) Gielen, C. Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen Gompel van, S.J. Jurisprudentie Nr. 11, Soulier en Doke, Hof van Justitie van de Europese Unie (Derde kamer), 16 november 2016, zaak C-301/15 Nr. 12, AKM/Zürs.net. Hof van Justitie van de Europese Unie (Achtste kamer), 16 maart 2017 Rechtspraak in het kort Loon van, S.C. e.a. http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-2/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-2/ AMI 2017-1 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-1/ Ten geleide: Copyright Reform: too little too slow! Zwaan de, M.R. Een uitgeversrecht voor pluriformemedia? M.M.M. van Eechoud Nieuwe rechten voor nieuwe businessmodellen in de uitgeefsector? Senftlebena, M. e.a. Recht op eigen taart D.J.G.Visser Jurisprudentie Nr. 9 ZIGGO en RODAP/LIRA. Tussenarrest Hof Amsterdam18 oktober 2016 Nr. 10, McFadden, arrest van het Hof (Derde kamer), 15 september 2016 Rechtspraak in het kort Loon van, S.C. e.a. http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-1/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2017-1/ AMI 2016-5 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-5/ De totaalindruk: onjuist maar niet onbruikbaarM.R. de Zwaan De privékopie in internationaal perspectiefJ.P. PoortCopyright Reform: Richtlijnvoorstel inzake auteursrechten in de Digital Single MarketJ.R. SpauwenCopyright Reform, GS Media and Innovation Climate in the EU – Euphonious Chord or Dissonant Cacophony?M.R.F. SenftlebenJurisprudentieNr. 7 • HvJ EU 8 september 2016, GeenStijl m.nt. K.J. KoelmanNr. 8 • Hof Den Haag 19 juli 2016, Your Hosting/Bavaria m.nt. S.J. van Gompel Rechtspraak in het kort http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-5/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-5/ AMI 2016-4 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-4/ De billijke compensatie voor privékopiëren: een overzicht van de rechtspraak van het Hof van JustitieW.G.L. DuringBrexit and the future of copyright law in the United Kingdom: first thoughtsL. BentlyJurisprudentie Nr. 5 • HvJ EU 17 maart 2016, Liffers / Mandarina m.nt. T.E. DeurvorstNr. 6 • HvJEU 7 juli 2016, Tommy Hilfiger c.s. /Delta Center m.nt. R.D. ChavannesRechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-4/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-4/ AMI 2016-3 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-3/ Het 'nieuw publiek' criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrechtS.C. van VelzeImplementatie van de richtlijn verweesde werkenA.G.I. TerhorstRechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-3/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-3/ AMI 2016-2 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-2/ De ontsporing van het begrip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren/Verlag EsterbauerM.M.M. van EechoudJurisprudentieNr. 3 • Rb. Amsterdam 21 maart 2016, Van Huut/CRI Residence Amstelveen B.V. m.nt. J.J.C. KabelNr. 4 • Hof Arnhem-Leeuwarden 2 februari 2016, Simonis & Buunk/Pictoright m.nt. Th. M. de BoerCommentaarConclusie A-G Wathelet 7 april 2016, Geen Stijl/Sanoma met commentaar M.R. de ZwaanConclusie A-G Campos Sánchez-Bordona 5 april 2016, United Video Properties/Telenet met commentaar C.J.S. VrendenbargRechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-2/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-2/ Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht http://www.energierecht.nu/?//Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht/ Van de redactieDoor te veranderen blijven wij dezelfde; ook deze jaargang voert AMI de intussen vertrouwde wisseling van de kleurstelling van haar cover door. De uitgever koos dit jaar voor groen en blauw, wellicht om een bescheiden tegenwicht te bieden aan de bedroevende positie van Nederland op de wereldindex van duurzame landen; we staan voorlaatste. U zou het signaalkleuren kunnen noemen. Hoewel het ook enorm duurzaam zou zijn om AMI niet langer in druk te doen verschijnen, gaat de redactie dat voorlopig nog een stapje te ver. Wel hebben wij besloten om onze aanwezigheid en zichtbaarheid online wat te versterken. Dat gaat in kleine stapjes en de eerste richt zich op de potentiële auteurs die een bijdrage willen leveren aan het blad. Hen willen wij het aanbieden van een geschikt artikel vergemakkelijken door de toevoeging aan de website van het tabblad "Schrijven voor AMI". Hoewel u het aldaar ook kunt lezen, maak ik van deze gelegenheid graag gebruik om ook met zoveel woorden te zeggen dat wij u heel graag uitnodigen om een concept artikel ter publicatie aan te bieden. Uiteraard is de uitnodiging geen garantie voor plaatsing, maar laat u daardoor niet afschrikken. U vindt de auteursinstructies onder het tabblad en u krijgt een snelle en deskundige feedback op uw bijdrage. Wij hopen dat deze bescheiden steun in de rug voor u net dat zetje vormt dat u nodig had.Marcel de ZwaanVoorzitter redactie http://www.energierecht.nu/?//Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht/ AMI 2016-1 http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-1/ Het mededingingsrecht – een stok achter de deur om tot licenties voor content repositories en aggregators te komen?M.R.F. Senftleben en A.E. de HinghIn memoriam David PeeperkornR.J.Q. KlompJurisprudentieNr. 1 • HvJEU 13 mei 2015, Dimensione/Knoll m.nt. N. van LingenNr. 2 • HR 19 september 2014, Rubiks Kubus m.nt. J.H. SpoorRechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-1/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI 2016-1/ AMI november-december 2015 http://www.energierecht.nu/?//AMI november-december 2015/ Billijke vergoeding in recht en economie J.P. Poort Auteurscontractenrecht: er is een wettelijke regeling! A.G.I. Terhorst  JurisprudentieNr. 9 • HvJEU 22 januari 2015, Allposters/Pictoright m.nt. M.M.M. van Eechoud Nr. 10 • HR 1 mei 2015, Stokke/Hauck m.nt. C.J.S. VrendenbargNr. 11 • Vzr. Rb. Den Haag 5 oktober 2015 en Vzr. Rb. Den Haag 6 november 2015, BREIN/ Google m.nt. J.J.C. KabelNr. 12 • Rb. Den Haag 2 oktober 2013, SENA/Organisatoren Dance Events Rechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda   http://www.energierecht.nu/?//AMI november-december 2015/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI november-december 2015/ AMI september-oktober 2015 http://www.energierecht.nu/?//AMI september-oktober 2015/ Schadevergoeding bij online auteursrechtinbreuk: stand van zaken 2015 A.P. Engelfriet De vele gedaantes van het vernieuwde artikel 45d H.C. Klaassen Jurisprudentie Nr. 7 • Rb. Amsterdam 10 juni 2015, Pictoright/Stadsarchief Gemeente Rotterdam m.nt. M.M.M. van Eechoud Nr. 8 • Rb. Gelderland 10 juni 2015, Heksenkaas m.nt. M.R. de Zwaan Rechtspraak in het kort http://www.energierecht.nu/?//AMI september-oktober 2015/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI september-oktober 2015/ AMI juli-augustus 2015 http://www.energierecht.nu/?//AMI juli-augustus 2015/ Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?S.J. van Gompel & P.B. Hugenholtz60 jaar Voorontwerp Meijers titel 1 boek 9R.J.F. WigmanJurisprudentieNr. 6 • HvJ EU 11 september 2014, Eugen Ulmer KG/TU Darmstadt m.nt. A.C. BeunenRechtspraak in het kort, actualiteiten, agenda http://www.energierecht.nu/?//AMI juli-augustus 2015/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI juli-augustus 2015/ AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht http://www.energierecht.nu/?//AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht/ AMI AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) uitgegeven door deLex bv (www.delex.nl) en verschijnt zes maal per jaar. Hier op ami-online.nl staan alle nummers vanaf jaargang 2003. Redactie De redactie bestaat uit: mr. K.J. Koelman (voorzitter), mr. drs. A.C. Beunen, prof. mr. M.M.M. van Eechoud, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. N. van Lingen, mr. G.J.H.M. Mom, mr. C.B. van der Net, prof. dr. M.R.F. Senftleben, prof. mr. J.H. Spoor, mr. M.R. de Zwaan. Eindredactie / redactieadres Dr. mr. A.E. de Hingh, Keizersgracht 488, 1017 EH Amsterdam Uitgever deLex bv, www.delex.nl, Mr. C.A. Zuidema, czuidema@delex.nl Opmaak az grafisch serviceburo bv, Den Haag, www.az-gsb.nl Abonnementen Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op AMI inbegrepen. Lidmaatschapskosten (per jaar): € 143,00 voor gewone leden, € 241,50 voor rechtspersonen en € 77,00 voor studentleden. Secretariaat: Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp, tel: 023 - 799 7507, fax: 023 - 799 7706, e-mail: vva.secretariaat@bumastemra.nl Vereniging voor Auteursrecht (VvA) De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voor als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen. Abonnementsprijs € 93,50 per jaar, incl. BTW en verzendkosten. Studenten genieten 20% korting. Prijs losse nummers: € 17,50, e-mail: service@delex.nl Nieuwe abonnementen Een abonnement loopt per kalenderjaar. Reeds verschenen nummers worden nagestuurd. Beëindiging abonnement Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd. Adreswijziging Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht én naar service@delex.nl Citeertitel AMI 2015/2, ... ISSN 0920-3745 http://www.energierecht.nu/?//AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht/ Mon, 21 May 2018 18:34:33 CEST http://www.energierecht.nu/?//AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- & informatierecht/